7mil gafos de nome río

o gafos olleiro,
flor de regueiro,
chámase á, lumi, hé, mayu, sungai,
                                     e vai...
                                     joki, kogi, jõgi, ibai...
                                     nas medras vai

o gafos,
oreteiro tomeza,
anda por upe, kawá, rekata, rieka,
troita rebeza,
                                     e vai...
                                     reka, raka, richka, rijeka...
                                     corriqueiro vai...

o gafos veceiro,
roula en cabanas muiñeira:
           fluss, flod, floss, fiume,
                                     e vai...
                                     fluvio, flume, flüm, fleuve...
                                     tarabelo vai...

vadía,
o gafos vilego,
           karayán, pola ponteboleira:
           river, râu, rio, revier,
                                     e vai...
                                     riu, rivero, rivière...
                                     folgado vai...

suca
o gafos envolto, avolto,
           de loito
           so campolongo:
           rukova, jawira, folyó,
                                     e vai...
                                     nehir, nahar, umfula, mto...
                                     toldado vai...

o gafos
canilongo
na foz da moureira,
noméase: elv, awa, awin, afon, potami,
                                     nadī,
                                     cheo de si,
                                     ātōyātl...
                                                abhainn...

tax-xmara vai
           e mar a mar,
                        grande océano fai.

Calros Solla

© Vaipolorio | Deseño yagocamarero.com