(O) Rebón


Microtopónimo ribeirán da freguesía de Tomeza (Pontevedra). Rebón é hidrotopónimo derivado de Río Bon, do latín rivus bonus. O substantivo rivus tiña no latín o significado de “regueiro”. O adxectivo latino bonus-a-um significa “bo, excelente, fermoso”.

Ponte (de/do) Rebón, pasadeiro sobre o río dos Gafos.

© Vaipolorio | Deseño yagocamarero.com