_Protección Ambiental

O río dos Gafos, ademáis das figuras de protección propias de todos os ríos, como son zona de dominio público, zona de policía, etc. dispón de dúas figuras máis de protección:

Zona exenta de caza Ir
Espazo Natural de Interese Local ENIL Ir
Plan de conservación do ENIL "Río dos Gafos" Ir