_Convenios

En Vaipolorío temos convenios con diferentes institucións.

Universidade de Vigo

- Convenio de colaboración educativa para a realización de prácticas profesionáis dos alumnos da Universidade no río dos Gafos. Asinado o 18 de decembro de 2009

- Convenio de colaboración coa área de Sevizos a Comunidade  para accións de voluntariado. Asinado o 26 de outubro do 2015

- Convenio de cooperación educativa para a realización de prácticas académicas externas. Asinado o 16 de marzo de 2016

Outros

- Convenio de colaboración Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para o cumplimento de penas en beneficio da comunidade no río dos gafos. Asinado o 25 de novembro de 2009

- Convenio de colaboración educativa coa Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas profesionáis dos alumnos de Univiersidade no río dos Gafos. Asinado o 14 de novembro de 2011

- Convenio entre o Concello de Pontevedra e Vaipolorío polo que rexerá a colaboración no desenvolvemento da recuperación ambiental, mantemento e posta en valor do río dos Gafos e o seu contorno. Asinado o 25 de xaneiro de 2012

- Convenio de colaboración educativa co Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) A Granxa, Ponteareas, Pontevedra, para o desenvolvemento de formación en centros de traballo (FCT)